Header image

Bedrijfsleven Oost Gelre zet koers uit voor de energietrans

OOST-GELRE - Ondernemers in Oost Gelre roepen elkaar op om duurzaam te ondernemen. Op 5 september wordt een eerste aanzet gegeven voor een duidelijke koers naar een energieneutrale gemeente in 2030 met een startbijeenkomst bij sociaal cultureel centrum de Mattelier in Groenlo. Concreet betekent de oproep dat ondernemers in de gemeente Oost Gelre een gratis energie-scan kunnen laten uitvoeren waarna een deskundig advies op maat en begeleiding voor een juiste aanpak volgt.

 

 

Groen ondernemen is de nieuwe norm. Het bedrijfsleven van SIKA (de samenwerkende industriële kringen in de Achterhoek), IKGL in Oost Gelre, het Ondernemersfonds Lichtenvoorde (voorheen LOV) en het 100-jarige GOV zetten in samenwerking met de gemeente Oost Gelre en de provincie Gelderland koers naar een duurzamere economie. VNO-NCW en de Omgevingsdienst participeren in het project. De doelstelling is in 2030 een energieneutraal bedrijfsleven in Oost Gelre te hebben dat tevens een flinke aanzet geeft naar een circulaire economie. Voor bedrijven geldt dat ze hun concurrentiepositie versterken, maar belangrijker is de ambities van het klimaatakkoord in Parijs waar te maken. Uiteindelijk wil iedereen een mooie aarde achterlaten voor de volgende generatie die ermee verder moet.

 

 

 

De Achterhoek wil voorop lopen als het gaat om groene groei. Duurzaam en innovatief ondernemen biedt uit bedrijfseconomisch perspectief volop kansen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij het milieu gebaat is, is de norm geworden. Tijdens de startbijeenkomst worden ondernemers aan de hand van praktijkvoorbeelden wegwijs gemaakt welke maatregelen zij kunnen nemen, over de mogelijkheden voor subsidies, financiering en niet onbelangrijk de opbrengsten. In gemeente Berkelland liep een pilot in Ruurlo en deze is zeer geslaagd gebleken.

 

 

Ondernemers uit Oost Gelre zijn van harte welkom tijdens de startbijeenkomst voor het project ‘Oost Gelre Onderneemt Duurzaam’ op woensdagavond 5 september in de Mattelier in Groenlo. Ruud Koornstra, nationaal duurzaamheidscommissaris is daar gastspreker. Van te voren aanmelden wordt bijzonder op prijs gesteld en is mogelijk via: info@achterhoekonderneemtduurzaam.nlAnder nieuws