Header image

Berkelland heeft huisvesting vluchtelingen op orde

BERKELLAND - De reservelocaties voor tijdelijke woningen voor statushouders kunnen worden opgeheven. De taakstelling van 53 is gehaald en achterstand van 28 is weggewerkt.

Berkelland heeft de taakstelling gehaald voor de huisvesting van 53 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Deze taakstelling gold voor het eerste half jaar van 2016. Ook de achterstand van 28 is weggewerkt. Daardoor is er geen reden meer om de reservelocaties voor tijdelijke woningen nog aan te houden. Temeer niet omdat wooncorporatie ProWonen doorgaat met het aankopen van bestaande woningen voor dit doel. De 1e locaties worden nog wel achter de hand gehouden.

De reservelocaties die kunnen vervallen zijn:

  • Krashof Ruurlo,
  • Beltrumseweg Eibergen,
  • Elbrink Borculo
  • Hondelinkweg Neede.

1e locaties worden achter de hand gehouden

De 1e locaties die nog wel achter de hand gehouden worden zijn:

  • Nieuwe Weg Ruurlo
  • Rekkenseweg Eibergen
  • Haarloseweg Borculo
  • Meester Nelissenstraat (ABCTA terrein), Beltrum
  • Braak, Neede

Het was eerst de bedoeling om op verschillende locaties tijdelijke woningen te bouwen. Deze waren nodig om te voldoen aan de taakstelling voor de opvang van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders).Doordat ProWonen later bestaande woningen ging aankopen was het niet nodig om tijdelijke woningen te bouwen.

Op dit moment is er geen reden meer om de reservelocaties aan te houden. ProWonen gaat door met de aankoop van bestaande woningen voor dit doel . B&W hebben dan ook besloten de reservelocaties niet meer als reservelocaties aan te merken voor het bouwen van tijdelijke woningen.

De 1e locaties per kern blijven voorlopig nog wel in beeld. Het kan immers zijn, dat in de toekomst hierop een beroep  moeten worden gedaan, als blijkt dat de instroom van vluchtelingen zodanig is, dat er te weinig bestaande woningen beschikbaar zijn.

Voor het 2e halfjaar van 2016 bedraagt de taakstelling voor Berkelland 61.Ander nieuws