Header image

Berkelland heeft kwaliteit van de kinderopvang op orde

BERKELLAND - Met kinderopvang bedoeld men de kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB), peuterspeelzalen (PSZ) en voorziening gastouders (VGO). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de kwaliteit van de kinderopvang.

Jaarlijks wordt deze verantwoordelijkheid vastgelegd in een jaarverslag ook wel genoemd jaarverantwoording. Het laat zien in hoeverre de gemeente haar verantwoordelijkheid en de kwaliteit voor de kinderopvang op orde heeft. Als een voorziening de wet overtreedt moet de gemeente handhaven.

Jaarverantwoording 2015 vastgesteld

Recent heeft het college de jaarverantwoording vastgesteld. Deze bestaat uit de volgende onderdelen met daarbij aangegeven het resultaat:

  1. Afhandeling aanvragen. Ruim 97% van alle aanvragen en wijzigingen zijn op tijd afgehandeld.
  2. Uitvoering inspecties (KDV, BSO, GOB, PSZ). De GGD voert in opdracht van de gemeente inspecties uit. Alle locaties zijn in 2015geïnspecteerd.
  3. Uitvoering inspecties (VGO nieuw). Alle nieuwe locaties zijn geïnspecteerd. Deze inspecties zijn wettelijk verplicht.
  4. Uitvoering inspecties (VGO bestaand)Van alle bestaande gastouders zijn er 8 geïnspecteerd. Als gemeente hebben we iets meer gedaan, dan de wet voorschrijft.
  5. Handhaving. Gemeenten moeten handhaven bij tekortkomingen. Op de meeste rapporten met handhavingsadvies zijn handhavingstrajecten ingezet. Deze zijn allemaal zonder problemen beëindigd.

 Ander nieuws