Header image

Berkelland wil overstappen op containers voor plastic afval

BERKELLAND - Het college van B & W van Berkelland stelt voor om vanaf 1 januari 2019 het PMD (plastic, metaal en drankenkartons) afval in de gemeente op te halen met containers en niet meer met plastic zakken.

Berkelland wil hiermee voldoen aan de landelijke doelstelling om vanaf 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner te willen inzamelen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er in Berkelland in 2017 nog 251 kilogram restafval per inwoner werd ingezameld. Volgens de gemeente is er dus werk aan de winkel.

Tijdens informatieavonden eerder dit jaar gaven inwoners van Berkelland al aan de voorkeur te hebben voor PMD-containers. Veel gehoorde argumenten waren het voorkomen van stankoverlast, geen ongedierte door kapotte zakken en het wegwaaien van zakken op de inzameldag.

Het plan om over te stappen op containers voor plastic afval moet nog worden goed gekeurd door de gemeenteraad in september. Als dit goed verloopt ontvangen de inwoners van Berkelland eind september een brief van de gemeente waarin wordt aangegeven dat zij een PMD-container krijgen die 1 keer in de 4 weken wordt leeggemaakt. Vanaf november worden de containers dan over alle huishoudens in Berkelland verspreid.

De gemeente Berkelland onderzocht eerder al de mogelijkheden voor machinaal  nascheiden van PMD-afval, maar dit bleek binnen de huidige contracten die de gemeente heeft afgesloten met afvalverwerkers niet mogelijk.

Foto: Rova

 Ander nieuws