Header image

Berkelland zoekt leden welzijnsraad

BERKELLAND - Gemeente Berkelland zoekt leden voor de Welzijnsraad, de adviesraad op het brede welzijnsterrein, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

De Welzijnsraad functioneert sinds 2012 als adviesraad voor de gemeente Berkelland. De leden zijn benoemd op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid (dus op persoonlijke titel) en vertegenwoordigen geen specifieke doelgroepen.

De Welzijnsraad creëert maatschappelijke meerwaarde door onder andere:

Te functioneren als denktank voor de ontwikkeling op het terrein van zorg en welzijn
Activerend en signaalversterkend op te treden
De advisering zo integraal mogelijk vorm te geven
Er is dus sprake van signaleren, meedenken en advies geven. De raad kan dit gevraagd en ongevraagd doen. Alle adviezen van de raad hebben betrekking op het meer meedoen van inwoners in de samenleving.

In de Welzijnsraad zijn door verschillende oorzaken vacatures ontstaan en er is behoefte aan enige uitbreiding van het aantal leden. De gemeente is daarom op zoek naar:

Een secretaris, indien mogelijk met een brede belangstelling voor alle werkvelden van de Welzijnsraad, met mogelijkheden een netwerk te onderhouden en/of op te bouwen en goede contacten te onderhouden met de ambtelijke ondersteuning en doelgroep(en)
Een lid met affiniteit op het gebied van Jeugd en met een brede maatschappelijke belangstelling
Een lid met affiniteit op het gebied van Participatie en met een brede maatschappelijke belangstelling.
Samenstelling Welzijnsraad

De Welzijnsraad bestaat uit leden, die op persoonlijke titel zijn benoemd. Maatschappelijke organisaties kunnen kandidaten voordragen, maar leden zitten niet namens deze organisaties in de raad.

Wat wordt er verwacht van de aan te trekken leden van de Welzijnsraad?

De belangrijkste profielkenmerken zijn:
Heeft een brede belangstelling voor alle werkvelden van de Welzijnsraad
Treedt op als maatschappelijke betrokken inwoner en kan goed samenwerken met de erkenning van de ‘eigenheid’ van mensen
Is in staat anderen te stimuleren tot zelforganisatie
Beschikt over een netwerk of is in staat een netwerk op te bouwen op het terrein van welzijn en zorg en is bereid dat actief in te zetten
Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling en is in staat de verschillende Wmo-prestatievelden met elkaar te verbinden en prestatieveldoverstijgend  te denken, werken en adviseren
Heeft gevoel voor politieke verhoudingen
Treedt activerend op en is gericht op versterking van participatie voor en door inwoners
Is resultaatgericht en kan zich beperken tot de hoofdlijnen van het beleid c.q. het strategisch niveau
Is bereid zich hiervoor 3 à 4 uur per week in te zetten, met daarnaast tijd voor avondwerk/-vergaderingen
Voor de functie van secretaris wordt hier aan toegevoegd:
Beschikt over goede administratieve en computervaardigheden
Is mede het gezicht van de Welzijnsraad richting de doelgroepen
Is een vooruit geschoven functionaris op het gebied van contact houden met de doelgroepen
Voor de functie op het gebied van een brede maatschappelijke belangstelling:
Heeft adequate netwerken in de Berkellandse samenleving of is in staat deze te creëren
Is in staat een onafhankelijke positie in te nemen
Voor de functies op het gebied van Jeugd en Participatie wordt toegevoegd:
Heeft adequate netwerken in de Berkellandse samenleving of is in staat deze te creëren op het gebied van Jeugd(zorg) en Participatie (meedoen in de samenleving).
Belangstelling?

Voelt u zich aangesproken voor deze adviesfunctie(s)?

Stuur dan een brief met uw c.v. en motivering vóór 30 maart naar:

College van burgemeester en wethouders van Berkelland,
t.a.v. de sollicitatiecommissie Welzijnsraad,
Postbus 200,7270 HA Borculo.

Mailen kan ook via info@gemeenteberkelland.nl.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 15 april 2016, met eventuele uitloop naar zaterdag 16 april 2016.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst, bent u van harte welkom op de vergaderingen van de Welzijnsraad en kunt u kijken op de website of via de mail nadere informatie vragen. De Welzijnsraad zal hierop graag reageren.Ander nieuws