Header image

Bestuursdwang bij afvalverwerker Ter Horst

VARSSEVELD - Gelderland legt bestuursdwang op bij afvalverwerker Ter Horst naar aanleiding van de grote brand van donderdag. Het bedrijf in Varsseveld moet per direct in actie komen.

“Het bluswater moet direct worden afgevoerd, er mag per direct geen bedrijfsafval meer worden ingenomen én het bedrijfsafval moet zo snel mogelijk maar uiterlijk vanaf 30 juli worden opgeruimd en naar de vuilverbranding worden afgevoerd”, zo laat de provincie Gelderland weten. Aanvankelijk bereidde de provincie een last onder dwangsom voor om de overtreding van teveel opslag te beëindigen. Door de grote brand is echter gekozen voor een bestuursdwangmaatregel.

Gelderland hoopt dat de overtredingen bij de afvalverwerker zo snel mogelijk worden beëindigd en dat de vergunning wordt nageleefd. Dit betekent dat er maximaal 500 m3 bedrijfsafval mag liggen. “Overig afval zoals GFT van gemeente mogen nog wel in de hal worden opgeslagen net zoals plastic huishoudafval en puin nog mag worden ingenomen tot aan de vergunde hoeveelheid”, zo laat Gelderland weten. “Voordat het afval vervoerd kan worden moet eerst de brand echt uit zijn”.

Inmiddels lopen gesprekken over een nieuwe vergunning voor het bedrijf. “Het ophalen, verwerken en afvoeren van huisvuil en bedrijfsafval is van groot maatschappelijk belang”, aldus Gelderland. “Dit moet zorgvuldig en in overeenstemming met wetgeving gebeuren. Het actualiseren van de vergunning gebeurt zoveel mogelijk in afstemming tussen overheden, ondernemer en omgeving.”Ander nieuws