Header image

Burgemeesters in Achterhoek Oost trots op samenwerking

WINTERSWIJK - Een veilige omgeving om in te leven en te werken is belangrijk voor iedereen. Maar veiligheid gaat verder dan de eigen gemeente. De gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt op het gebied van veiligheid. “Die samenwerking bevalt zo goed dat we nu samen een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de periode 2019-2022 hebben opgesteld”, aldus burgemeester Bengevoord van Winterswijk.

 

De gemeenten kunnen niet alleen voor een veilige woon- en leefomgeving zorgen. Zij hebben hun inwoners in de dorpen en de buitengebieden daarbij hard nodig. Maar natuurlijk ook partijen als de politie, de veiligheidsregio, woningbouwcorporaties, welzijnswerk, jongerenwerk en de gezondheidszorg. Samenwerken aan veiligheid betekent ook samen verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid.

 

Veiligheid niet vanzelfsprekend

Burgemeester Bengevoord: “Achterhoek Oost is gelukkig een veilig gebied om in te wonen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we met politie en justitie een aantal thema’s afgesproken waarop we ons in de komende jaren flink blijven inzetten.” Deze prioriteiten zijn: ondermijnende criminaliteit, woninginbraken en inbraken in schuren, geweld inclusief huiselijk geweld, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

 

Samen werken aan veiligheid

De burgemeester is ervan overtuigd dat dit de belangrijkste onderwerpen zijn om de veiligheid en leefbaarheid in het gebied te behouden. “Maar we moeten het wel samen doen. We vragen onze inwoners  mee te helpen aan de veiligheid in hun gebied. Bijvoorbeeld door zelf maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen, of melding te doen van verdachte situaties. Tenslotte wordt het grootste deel van de misdrijven opgelost naar aanleiding van een melding door een inwoner. Als we weten wat er speelt kunnen we ook optreden.” 

 

Verantwoordelijkheid nemen

Met name de veiligheid in het buitengebied staat onder druk en kan een interessante plek zijn voor criminelen om bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij te vestigen. “Laten we met elkaar zorgen voor een leefbaar buitengebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Met elkaar kunnen we er voor zorgen dat criminaliteit geen voet aan de grond krijgt in onze gemeente. Als we ons daar samen verantwoordelijk voor voelen heb ik alle vertrouwen in deze aanpak”, aldus burgemeester Bengevoord.Ander nieuws