Header image

Burgernet breidt uit

GELDERLAND - De inzet van Burgernet wordt uitgebreid met e-mailberichten. Op dit moment ontvangen deelnemers Burgernetacties op de telefoon via een spraak- of sms-bericht. Vanaf heden wordt hier e-mail aan toegevoegd.

Burgernetmails worden verstuurd enige tijd nadat een incident heeft plaatsgevonden. De ontvanger kan per e-mail direct reageren op de oproep als hij informatie heeft. Hiermee levert de burger een actieve bijdrage aan de veiligheid in de wijk.

Burgernetmails attenderen de deelnemers op plaatselijke veiligheidssituaties. Dit kan variëren van een bericht om extra alert te zijn in verband met een verdachte of onveilige situatie tot de vraag of de deelnemer iets bijzonders heeft gezien rondom een bepaald misdrijf in de buurt. Als er een bepaalde actie wordt verwacht van de deelnemers, bijvoorbeeld het treffen van preventieve maatregelen, worden er praktische instructies en tips gegeven.

De gemeente en de politie werken dagelijks aan de veiligheid op straat. Zij werken hierbij graag samen met u, de inwoners. Met deze uitbreiding van Burgernet verwachten we meer informatie te ontvangen, waardoor we bijvoorbeeld meer inbraken oplossen en weten te voorkomen. De inwoners krijgen als dat nodig is ook extra informatie over incidenten die spelen in de wijk.

Eerder werden met deze aanpak al positieve ervaringen opgedaan in diverse gemeenten elders in Gelderland. De Burgernetmail wordt binnen de politie stapsgewijs ingevoerd.

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over Burgernet, neem dan contact op met burgernet@gelderland-midden.politie.nl of kijk op www.burgernet.nl/qa/over-burgernetmailAnder nieuws