Header image

CDA wil plan van aanpak rond komst wolven in Gelderland

Achterhoek - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat er pro-actiever wordt nagedacht over de wenselijkheid en de gevolgen van de terugkeer van de wolf in Gelderland.

 

De laatste tijd worden er met regelmaat wolven gesignaleerd in verschillende Nederlandse provincies, waaronder Gelderland. Het is wachten op het moment dat de eerste wolven zich hier weer definitief vestigen, met alle gevolgen vandien. 
 

Gisteren bleek dat de 26 gedode schapen in Laag Zuthem inderdaad door een wolf zijn doodgebeten. Een van de voorbeelden van het fors toegenomen aantal meldingen over doodgebeten schapen door wolven. En ook kalveren of jonge veulens zouden het slachtoffer kunnen worden.


Het CDA Gelderland pleit voor een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van de terugkeer van de wolf in ons land. De beschermde status van de wolf zou bijvoorbeeld heroverwogen kunnen worden. Daarnaast wil de fractie van Gedeputeerde Staten weten hoe er wordt omgegaan met schademeldingen als gevolg van wolvenoverlast. Statenlid Engelina van Steenbrugge: ‘Wij denken dat het hoog tijd is om een brede discussie te voeren over dit probleem en snel passende maatregelen te nemen. Dit om te voorkomen dat we achter de feiten aan gaan lopen’. De CDA Statenfractie heeft hierover vandaag dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten.Ander nieuws