Header image

Cliënten zeer tevreden over MEE

OOST GELDERLAND - De cliënten van MEE Oost-Gelderland zijn zeer tevreden over de dienstverlening die de organisatie biedt, blijkt uit een onderzoek door Research voor Beleid. Een grote meerderheid (83%) denkt dat zij in de toekomst makkelijker zelf oplossingen kan vinden, dankzij de ondersteuning van MEE. Ze geven de dienstverlening van MEE Oost-Gelderland gemiddeld een 8,3. Landelijk is dit een 8,0. Vrijwel alle respondenten (98%) zouden anderen aanraden met hun vragen naar MEE te gaan.

In totaal zijn er vijfhonderd vragenlijsten verstuurd naar cliënten van MEE Oost-Gelderland. Hiervan zijn er 191 ingevuld en teruggestuurd. Het responspercentage is 38% en is hoger dan het landelijk gemiddelde van 30%. Ruim de helft van de respondenten (59%) heeft ondersteuning gevraagd vanwege de beperking van een ander (kind/partner) en de rest heeft voor zichzelf ondersteuning gevraagd. De meeste cliënten hebben een verstandelijke beperking (39%) of een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme (38%).

Een grote meerderheid van de MEE-cliënten (84%) heeft een antwoord op haar vraag gekregen waar ze iets mee kan. Ook op de vraag of MEE heeft voldaan aan de verwachtingen geven 84% van de respondenten het antwoord ‘ja’. In het onderzoek werd verder een oordeel gevraagd over de bereikbaarheid van MEE, de manier van contact hebben, de kwaliteit van informatie en dienstverlening en de bekendheid met regelingen en procedures.

Van de respondenten was 15% wel eens ontevreden over de dienstverlening. Ruim een derde (39%) heeft dit ook gemeld en van hen was 83% tevreden hoe MEE Oost-Gelderland met hun opmerking is omgegaan.Ander nieuws