Header image

College stemt in met innovatiefonds voor Oost Gelre

OOST GELRE - Het college van B&W heeft ingestemd met een voorstel om een innovatiefonds voor Oost Gelre in te stellen. Het voorstel wordt in de Commissie Maatschappij & Bestuur behandeld op 4 juni. Op 26 juni volgt de besluitvorming in de raadsvergadering.

Het doel van het innovatiefonds is het stimuleren van innovatie en duurzaamheid in de gemeente Oost Gelre. De gemeente wil bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren stimuleren en op weg helpen in het realiseren van duurzame en innovatieve initiatieven en de hieruit voortvloeiende investeringen. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Oost Gelre op de lange termijn. De hoogte van het innovatiefonds bedraagt € 824.000.

In het voorstel staan een aantal uitgangspunten genoemd, zoals: Het innovatiefonds sluit in principe geen doelgroep uit. Bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren met innovatie- en duurzaamheidsinitiatieven kunnen een beroep doen op het fonds. Voor de toekenning en verdeling van het innovatiebudget wordt een commissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit mensen (met name uit het bedrijfsleven) die de aanvragen beoordelen en het college hierover adviseren. Aan de innovatiesubsidie wordt geen voorwaarde van terugbetalen toegevoegd. Binnen de regeling creëren we mogelijkheden om jonge ondernemers te stimuleren.

Deze uitgangspunten worden – afhankelijk van het raadsbesluit - verder uitgewerkt in de ‘Regeling Innovatiefonds Oost Gelre’.Ander nieuws