Header image

Commissaris van de Koningin bevorderd tot Officier

GELDERLAND - Op 27 juni 2012, is de Gelderse Commissaris van de Koningin Clemens Cornielje bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Minister Liesbeth Spies van BZK spelde Cornielje aan het slot van de vergadering van Provinciale Staten in aanwezigheid van vele burgemeesters en genodigden de versierselen op. De onderscheiding wordt hem toegekend voor zijn bijzondere bijdrage aan de samenleving en voor de stimulerende, karaktervolle en meer dan voorbeeldige wijze waarop hij zijn taken als Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland vervult.

Het verzoek tot bevordering van Cornielje van Ridder tot Officier werd breed gedragen door Gelderse bestuurders en volksvertegenwoordigers. Spies roemde zijn inpirerende optreden als bestuurlijk geweten, de open en kritisch-opbouwende opstelling en het feit dat hij aanspreekbaar en toegankelijk is. “Hij is onze Commissaris’ heeft Spies regelmatig gehoord. Daarnaast vindt zij hem de verpersoonlijking en hoeder van integriteit. De kwaliteit van het openbaar bestuur in Gelderland staat bij hem voorop. Hij is de Commissaris van alle Gelderlanders met een passie om te strijden tegen machtsdenken en bureaucratische ballast. Hij laat anderen ruimhartig profiteren van zijn inzichten en autoriteit, zijn grote netwerk, sociaal talent en zijn bindend vermogen.

Naast zijn werk als Commissaris zet Cornielje zich in voor maatschappelijke vraagstukken. Hij was voorzitter van de onderzoekscommissie Politieregio Gelderland Midden, voorzitter van de Commissie Onderwijstijd, lid van de Stuurgroep Diversiteit Burgemeesters en voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties. Ook is hij de bezielende voorzitter van het verenigingsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.

Hij heeft zich met hand en tand verzet toen de herdenkingen in Wageningen in de verdrukking kwamen. Zijn diplomatieke aanpak en bijzondere inspanningen voor het behoud van de herdenking en het defilé hebben succes gehad. De herdenking en viering in Wageningen is nu weer een nationaal gebeuren

Ook vele culturele en maatschappelijke organisaties kunnen op zijn steun en advies rekenen. Hij is een hartstochtelijk pleitbezorger van Gelderland, haar bedrijven en kennisinstellingen.Ander nieuws