Header image

Cultuurhistorischekaart Berkelland

BERKELLAND - De Gemeente Berkelland laat cultuurhistorische inventarisatie- en waardenkaart maken. Zo weten we meer over hoe onze leefomgeving is ontstaan.

Wat weet u over het ontstaan van uw woon- en leefomgeving? Of over de veranderingen in uw straat, dorp en het landschap door de jaren heen? Waarom ziet het ene gebied er heel anders uit dan het andere?
De gemeente Berkelland laat door bureau RAAP een ‘cultuurhistorische inventarisatie- en waardenkaart’ maken. Deze kaart brengt allerlei informatie over de ontstaansgeschiedenis van Berkelland bijeen. Ook de historische verenigingen in Berkelland brengen hun kennis over het gebied in. De verwachting is dat rond de zomer de kaart klaar is.

Wethouder cultuur- en erfgoed Joke Pot: “Berkelland hecht waarde aan een goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving voor haar inwoners. Daarom is het goed dat inwoners kunnen beschikken over informatie over de cultuurhistorische identiteit van hun stad of dorp. Inwoners die trots zijn op hun vertrouwde leefomgeving zijn ook meer bereid om zich in te zetten voor die leefomgeving.”

Cultuurhistorie wil eigenlijk zeggen: de overblijfselen van de geschiedenis die door de mens is gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan houtwallen, monumenten, landweren, spoorwegen en verdwenen wegen, maar ook begraaflocaties, leemkuilen, eendenkooien en grenspalen. Door hun ligging in het landschap of door een historische gebeurtenis krijgen ze een bepaalde waarde of betekenis.

Om deze grote hoeveelheid informatie beter in beeld te brengen, laat de gemeente Berkelland een cultuurhistorische inventarisatie- en waardenkaart opstellen. Bureau RAAP heeft uit tientallen bronnen informatie gehaald en verwerkt, bijvoorbeeld van oude kaarten, inventarisaties en de cultuurhistorische beschrijving van Berkelland uit 2012. Ook de historische verenigingen in Berkelland brengen hun kennis over het gebied in.

Deze kaart is bijvoorbeeld nodig bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen. Hij geeft ook informatie en inspiratie voor ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke plannen, toerisme en recreatie, economische- of natuurontwikkeling.

Cultuurhistorische waarden blijken een belangrijke vestigingsfactor te zijn voor een nieuwe generatie bewoners, voor bedrijven en ook voor recreatie en toerisme. Ook is het een wettelijke taak van gemeenten om bij ruimtelijke plannen de waarden van het erfgoed te kennen en mee te wegen. Denk bijvoorbeeld aan het zoeken van een nieuwe functie voor leegstaande panden of aan het maken van een inrichtingsplan voor een historische dorpskern.

De verwachting is dat de cultuurhistorische inventarisatie- en waardenkaart rond de zomer klaar is.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met Lonneke Julsing van de gemeente Berkelland of Roy Oostendorp van de Omgevingsdienst Achterhoek via 0545-250 250.Ander nieuws