Header image

Gemeenteraad neemt afscheid van vertrekkende wethouders

WINTERSWIJK - In de raadsvergadering van donderdag 14 juni heeft de gemeenteraad afscheid genomen van de wethouders Gert-Jan te Gronde (VVD) en Rik Gommers (WB).

In deze raadsvergadering stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel voor vernieuwing van de samenwerking binnen de Regio Achterhoek. De nieuwe samenwerkingsstructuur is nodig om regionale vraagstukken slagvaardiger en efficiënter aan te kunnen pakken. Na dit agendapunt nam de raad met warme woorden afscheid van de vertrekkende wethouders Gert-Jan te Gronde en Rik Gommers en bedankte hen voor hun inzet voor Winterswijk.

Rik Gommers was 12 jaar wethouder voor Winterswijks Belang. Vanaf juni 2006 heeft hij zich met veel passie ingezet voor de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, economie (industrie), verkeer en vervoer, duurzame energie, milieu, kunst, cultuur en erfgoed.

Gert-Jan te Gronde was 8 jaar wethouder voor de VVD. Vanaf maart 2010 heeft hij zich met grote bevlogenheid ingezet voor de beleidsterreinen financiën, dienstverlening en organisatie, intergemeentelijke samenwerking, plattelandsontwikkeling en vrijetijdseconomie.

De afscheidsreceptie van de wethouders vindt plaats op vrijdag 22 juni van 16.30 tot 18.30 uur in theater De Storm, Haitsma Mulierweg 11 in Winterswijk.

 

Foto: LokaalGelderlandAnder nieuws