Header image

IVN-wandeling in het Needse Achterveld

NEEDE - IVN Oost Achterhoek verzorgt op zondag 19 augustus 2018 een wandeling in het Needse Achterveld.

 

Aanvang :14.00 uur.

Startplaats: Parkeerplaats Staatsbosbeheer, Visschemorsdijk 24,  7161 RE, Neede.

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers.

 

 

Het Needse Achterveld is geen groot gebied, 110 hectare, maar is kenmerkend door veel afwisseling. Oude eiken, een verdronken elzenbroekbos, op de drogere stukjes dennenbossen die er eind jaren dertig zijn aangeplant. En dan is er nog een open stuk droge heide, met verspreid prachtige jeneverbessen, die zo kenmerkend zijn voor dit gebied. Waar het gebied iets oploopt gaat het over in natte hei, waar de klokjesgentiaan het erg goed doet.

In de vooraankondiging in onze jaarfolder kreeg deze wandeling dan ook als thema: ‘Bloeiende heide in het Achterveld”.

 

Momenteel zitten we middenin een extreme droge, warme periode en volgen hittegolven elkaar in rap tempo op. Volgens voorspellingen van het KNMI zal klimaatverandering niet alleen een kwestie van stijgende temperaturen zijn, maar ook gepaard gaan met extremen. Die zullen in de komende decennia alleen maar groter worden. En al deze veranderingen laten hun sporen na in de natuur en hebben grote gevolgen voor dieren en planten.

 

 

Zo kunnen we u tijdens deze wandeling geen bloeiende heide laten zien, is het elzenbroekbos totaal verdroogd en hebben de stammen, die rijkelijk voorzien waren van grote zwammen, deze door de droogte laten vallen. Ook de poelen, die de in het gebied aanwezige dieren van water moeten voorzien, zijn verdroogd. De dieren zullen dus op zoek gaan naar betere leefgebieden.

 

 

Toch hopen we u te mogen begroeten tijdens deze wandeling, om met elkaar te zien wat klimaatverandering met onze natuur doet! En wat tot voor kort doeltreffende maatregelen waren, blijken nu ineens onvoldoende om natuurgebieden te beschermen.

 

Meewandelen is gratis, voor consumpties wordt een bijdrage gevraagd. Informatie over deze wandeling bij: Anke Hollink 0545 291109.Ander nieuws