Header image

Meedenken en meepraten over cultuurbeleid in Winterswijk

WINTERSWIJK - Heeft u ideeën over hoe Winterswijk het huidige cultuuraanbod aantrekkelijker kan maken voor meer inwoners? Hoe bijvoorbeeld een koppeling gemaakt kan worden met onderwijs? Of hoe we ons cultuuraanbod onder de aandacht van 'nieuwe Nederlanders' (statushouders) kunnen brengen? Of heeft u speciale wensen? De Gemeente Winterswijk hoort het graag van u. Ook andere ideeën en wensen op het gebied van cultuur kunt u aan ons laten weten. 

Idee indienen

  • U mailt uw ideeën of wensen naar cultuur@winterswijk.nl.
  • U maakt afspraak maken met onze beleidsadviseur. Stuurt u daarvoor een e-mail met uw contactgegevens naar cultuur@winterswijk.nl. De beleidsadviseur neemt met u contact op.
  • U vult een enquêtekaart  tijdens de ‘Cultuurweek’ die van 23 november tot en met 4 december 2017 wordt gehouden. De kaart ligt bij alle culturele instellingen en bij grote recreatiebedrijven en verblijfsaccommodaties en organisaties in Winterswijk.

Wat gebeurt er met uw idee?
De Gemeente Winterswijk neemt uw ideeën en wensen mee in de ontwikkeling van het nieuwe Cultuurbeleid van Winterswijk. Tijdens de Cultuurweek van 23 november tot en met 4 december 2017 organiseert Gemeente Winterswijk drie bijeenkomsten om met betrokken organisaties om over de verschillende speerpunten van gedachten te wisselen. De gemeente heeft hiervoor culturele en maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen uitgenodigd. Heeft u geen uitnodiging gehad, maar wilt u wel meepraten? Dan is dat mogelijk. Meer informatie staat in de uitnodigingsbrief.

Na de Cultuurweek start de gemeente met de uitwerking van alle ingediende ideeën. Eind januari 2018 is er een reflectieavond, waar de gemeente de uitkomsten presenteert. Deze bijeenkomst is ook bedoeld om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitkomsten.

De uitwerking en de reflectieavond vormen de basis van het (ver)nieuw(de) Cultuurbeleid. In het voorjaar 2018 legt de gemeente het nieuwe beleidsplan voor aan de gemeenteraad. Want uiteindelijk beslist de gemeenteraad. Daarna is het nieuwe beleid definitief en kan Winterswijk van start met de realisatie van alle ambities en plannen.

Nieuw cultuurbeleid
Winterswijk is trots op het cultuuraanbod. We hebben mooie musea, er is een prachtig theater, het muziekaanbod is divers en er zijn veel verenigingen. Maar in de afgelopen jaren is er heel wat veranderd. Op zowel cultureel gebied als in de samenleving. Daarom werkt de gemeente Winterswijk aan een nieuw Cultuurbeleid. In de komende jaren heeft de gemeente vier speerpunten op het gebied van Cultuur. Deze speerpunten zijn in september 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeente verwacht op deze grote thema’s in de komende jaren ontwikkelingen. Uw ideeën dragen bij om deze grote thema’s verder in te kleuren.

In stand houden van het huidige cultuuraanbod
Uitgangspunt van de gemeente Winterswijk is dat de huidige culturele voorzieningen in stand worden gehouden. Door verbindingen aan te gaan en coalities te vormen tussen culturele instellingen, kan groter en diverser publiek worden bereikt. Streven is om te komen tot toekomstbestendige instellingen die samenwerken met als doel een adequate bedrijfsvoering en een breder aanbod. Aandacht voor het faciliteren van vrijwilligers is van belang voor een toekomstbestendig bestaan van amateurkunst en verenigingen.

Cultuur breder bereikbaar maken
Cultuur is voor iedereen. We hebben een aantal prachtige voorzieningen in Winterswijk. Die zijn er voor alle Winterswijkers. We moeten er daarom zoveel mogelijk op inzetten dat cultuur alle Winterswijkers bereikt. Maar hoe kunnen we dat beter doen? Of misschien moeten we het wel heel anders gaan doen. En hoe bereiken we eigenlijk de (toeristische) bezoeker?

Inzetten op cultuureducatie en participatie
Cultuureducatie is het speerpunt in het cultuurbeleid van de rijksoverheid. Voor alle leeftijden valt hier winst te behalen. Er valt aan jongeren te denken, maar ook aan ouderen. Welke mogelijkheden zijn er voor (meer) cultuurbeleving bij ouderen? Komende jaren dient er bovendien aandacht te zijn voor de cultuurbeleving van en door nieuwe Nederlanders. Cultuur kan zelfs een rol spelen bij inburgering. Wie heeft in dit alles welke rol? Wat is bijvoorbeeld de rol van het primair en voortgezet onderwijs en van ouders, docenten en gemeente? We zoeken kortom naar (nieuwe) mogelijkheden, manieren en vooral ideeën.  

Samenwerking met Duitsland
Samenwerking met Duitsland is een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente Winterswijk. Er liggen veel mogelijkheden tot samenwerking op het gebied van cultuur. Denk aan theater, musea, muziekonderwijs en het rijke Winterswijkse verenigingsleven. We kunnen het publiek verleiden elkaars aanbod te komen beleven en ons aanbod kunnen we ook over de grens brengen. Waar liggen de kansen en mogelijkheden? Kunnen we cultuur op een hoger peil brengen door inzet van elkaars kennis en (opleidings)mogelijkheden en door het leggen van verbindingen?Ander nieuws