Header image

Monument voor kunst.

HAARLO - In het weekend van 10 en 11 september wordt in Haarlo bij 'de Kluntjespot' en bij 't Stieltjen een bijzondere expositie en een kunstmarkt gehouden. Beide dagen zijn belangstellenden van 11.00 tot 17.00 uur welkom.

De organisatoren nodigen daarom nu al kunstenaars uit om samen met de leden van de Berkellandse kunstkring B Art tijdens de twee open dagen in september hun kunst te tonen. Zo kunnen de kunstenaars straks aan de bezoekers een interessante combinatie bieden van historie en hedendaagse kunst.

'Mo(nu)ment voor Kunst' is de titel waaronder Kunstkring B Art samen met de Stichting Oude Gelderse Kerken deze activiteit organiseert. Het evenement bestaat uit 3 soorten presentaties: Een tentoonstelling van werkstukken die gemaakt zijn over of gebaseerd op 'De Kluntjespot', het thema 'Iconen en Symbolen' en van ander werk; Een kunstmarkt; Een demonstratie waarbij kunstenaars op de locatie actief hun kunst uitoefenen en demonstreren.

Alle onderdelen staan open voor kunstenaars (Berkellands en daarbuiten, Nederlands of van buitenaf) die graag hun werk en/of hun manier van werken aan anderen willen laten zien. Voorwaarde is wel dat de werkstukken origineel zijn en geen massaproducten. Mo(nu)ment voor Kunst wil een kunstmarkt houden, en geen braderie.

Aanmelden en inschrijven: vóór 7 augustus via de website van Kunstkring B-Art (www.kunstkringbart.com/monument-voor-kunst/). Deelnemers kunnen ervoor kiezen om voor één van de onderdelen, voor twee of voor alle drie in te schrijven. Iedere combinatie is mogelijk. Voor de kosten maakt dat geen verschil. De kosten bedragen € 15,- (ongeacht het aantal onderdelen waaraan men deelneemt). Voor het gebruik van een kraam (die gehuurd kan worden wordt voor de twee dagen, wordt € 25,- berekend). Inschrijven voor één dag kan niet; inschrijven gebeurt uitsluitend voor twee dagen.


De expositie is in de zalen van 't Stieltjen en in de Kluntjespot. In de Kluntjespot worden uitsluitend werken geëxposeerd die de Kluntjespot ook als onderwerp hebben. Ander werk wordt tentoongesteld in 't Stieltjen. Gezien de beschikbare ruimte is voor dit onderdeel een maximum van 35 kunstenaars vastgesteld. Van iedere kunstenaar kunnen dan 2 werken worden tentoongesteld. Om een zekere kwaliteit en diversiteit te kunnen waarborgen wordt aan alle inschrijvers gevraagd om tevoren foto's van de werken die ze willen exposeren toe te sturen. De expositiecommissie van Kunstkring B-Art zal vervolgens de selectie maken.

De Kunstmarkt
De Kunstmarkt vindt buiten plaats. De inrichting is vrij, maar de plaats wordt toegewezen door de expositiecommissie. Aan het aantal te tonen werken en het aantal deelnemers is geen limiet verbonden. Artikelen die de kenmerken van massaproductie dragen of artikelen die weinig of niets met beeldende kunst van doen hebben zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan om als kunstenaarscollectief of kunstkring of als galerie in te schrijven.

Kunstdemonstraties
Kunstenaars kunnen laten zien hoe hun werk tot stand komt. De organisatie wil graag van tevoren weten wat ze zoal aan demonstraties kunnen verwachten, zodat ze kunnen voorkomen dat er teveel van hetzelfde te zien is. In dat geval maakt de expositiecommissie ook hier een keuze.

www.kunstkringbart.com, info@kunstkringbart.com, abierhuizen@gmail.com, 0545-271380Ander nieuws