Header image

Oprichting coöperatie Eet Regionaal

ACHTERHOEK - Vereniging Streekproducten Achterhoek-Liemers heeft onlangs de coöperatie Eet Regionaal opgericht om streekproducten beter en efficiënter te vermarkten.
 

De coöperatie stelt zich ten doel op een duurzame en economische basis streekproducten, agrarische plattelandsproducten en -diensten uit de Achterhoek en Liemers te vermarkten. Daarmee beoogt de coöperatie actief bij te dragen aan het behoud en het versterken van een duurzaam, aantrekkelijk en leefbaar platteland en een duurzame landbouw als drager van dat platteland. 
 
Het bestuur van de coöperatie Eet Regionaal is tevens het bestuur van de Vereniging Streekproducten Achterhoek-Liemers en wordt gevormd door Annerie van Bommel (voorzitter), Geert Veenendaal (secretaris), Johannes Weenink (penningmeester) en Gert Smits, Arjan Daalwijk, Gert Jan Voortman en Gerard Zoetbrood (bestuursleden).
 

De coöperatie richt zich in eerste instantie op het beleveren van horeca, zorginstellingen en detailhandel met een zeer gevarieerd aanbod aan kwalitatief hoogwaardige streekproducten, w.o. zuivel, groente, vis, vlees, chocolade, wijn, fruitsappen etc. Meer informatie op www.eetregionaal.com.

Producenten van streek- en agrarische producten die interesse hebben om deel te nemen, kunnen dat laten weten via een mail naar info@achterhoekstreekproduct.nl. Zij krijgen daarna een inschrijfformulier toegestuurd.Ander nieuws