Header image

Speciaal Onderwijs Aalten gaat naar Lichtenvoorde

ACHTERHOEK - Met ingang van 1 augustus 2016 gaat Het Aladon, school voor speciaal onderwijs in Aalten, over naar Lichtenvoorde. De school wordt ondergebracht in het gebouw van de Hamalandschool, een school voor speciaal onderwijs waar Het Aladon al nauw mee samenwerkt. ​

Aanleiding voor de verhuizing naar Lichtenvoorde is de demografische krimp in de regio Oost Achterhoek. “Het lage leerlingenaantal op Het Aladon maakt het niet langer mogelijk om een permanente goede kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen”, aldus Hennie Loeffen, lid College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. “Door met leerlingen en personeel naar Lichtenvoorde te verhuizen en daar nauw samen te werken met de Hamalandschool, kunnen wij randvoorwaarden beter organiseren en de goede kwaliteit van het onderwijs voortzetten”.  

De afgelopen jaren hebben De Onderwijsspecialisten zich ingezet voor het behouden van een onderwijsaanbod in Aalten, zodat kinderen uit de regio, voor wie het speciaal onderwijs de meest passende plek is, thuisnabij naar school kunnen blijven gaan. Zo lag er samen met onderwijsorganisatie Accent het verzoek bij de gemeente om het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs onder één dak te huisvesten. Dit verzoek werd door de gemeente Aalten meerdere malen afgewezen. 

Op Het Aladon zitten momenteel 22 leerlingen. Voor een deel van hen zal de reistijd naar school vanaf het nieuwe schooljaar toenemen. Hennie Loeffen:  “Een vervelende consequentie. Al zijn we van mening dat dit, gezien de huidige situatie, de beste oplossing is voor onze leerlingen”. 

De komende tijd bekijkt Het Aladon samen met ouders hoe ze de overgang naar Lichtenvoorde zo soepel mogelijk kan laten verlopen voor de leerlingen.Ander nieuws