Header image

Subsidie voor sportverenigingen in de Achterhoek

ACHTERHOEK - Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat per 4 januari 2016 voor sportverenigingen een subsidie van 30% voor energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking kan worden aangevraagd. Als sportclubs voor deze investeringen bancair willen gaan lenen, dan kan Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) hiervoor borgstellingen verlenen. De aanvraag voor een dergelijke borgstelling is geopend.

Stichting Waarborgfonds Sport

Veel verenigingen zullen niet genoeg financiële middelen hebben om duurzame investeringen, als bijvoorbeeld zonnepanelen en LED-verlichting, volledig te bekostigen. Door borging van SWS is het voor sportverenigingen mogelijk om bancair tegen gunstige voorwaarden te lenen. Zodoende kunnen alle sportverenigingen –die de lening in de toekomst ook redelijkerwijs kunnen aflossen- gebruik maken van de bovengenoemde regeling. SWS heeft berekend dat de terugverdientijd –afhankelijk van het percentage subsidie dat wordt toegekend- ook bij volledige bancaire financiering beperkt is.

Meer informatie?

Voor het bestuur van een sportvereniging is het op dit moment raadzaam om na te gaan welke duurzame investeringen op termijn lonend kunnen zijn. Hiervoor is een stappenplan door SWS gemaakt. Ook zijn er op de SWS-website voorbeelden van projecten te vinden, www.sws.nl/sws-duurzaamheid/subsidieverlening.Ander nieuws