Header image

Week extra tijd voor ter Horst opruimen afvalberg.

Varsseveld - Na de brand bij de fa Ter Horst in Varsseveld legde provincie Gelderland een last onder bestuursdwang op zodat het bedrijfsafval, verspreid liggend over het terrein zo snel mogelijk afgevoerd zou worden. De ondernemer heeft nu een week extra tijd gekregen voor de afvoer. De krapte in capaciteit bij de afvalverbranders maakte deze verlenging nodig.

 

De ondernemer heeft voldoende aangetoond dat de gestelde termijn niet haalbaar was vanwege de capaciteitsproblemen bij de afvalstortplaatsen en afvalverbrandingsbedrijven én dat hij zich maximaal heeft ingespannen om aan de last te voldoen. Hierop is dagelijks toezicht geweest. De ondernemer heeft zijn bewering voldoende onderbouwd en hierop is getoetst. De last onder bestuursdwang blijft wel in stand, zodat er zekerheid is over de uiteindelijke totale afvoer binnen een zo kort mogelijke termijn.

 

Aan de andere voorwaarden genoemd in de last onder bestuursdwang zoals stop op inname van nieuw bedrijfsafval en afvoer bluswater is voldaan. Zodra al het over het terrein verspreide bedrijfsafval is afgevoerd, kan de vloeistofdichte vloer worden gekeurd en indien nodig worden hersteld. Na goedkeuring hiervan kan het bedrijf haar activiteiten voortzetten binnen de voorwaarden van de vergunning. Het bedrijf mag wel andere soorten afval innemen, bijvoorbeeld GFT afval.

 

De komende tijd moet er ook een plan van aanpak worden ingeleverd voor het nemen vanbodemmonsters en ter beoordeling worden voorgelegd aan de omgevingsdienst. Dit onderzoek is gerelateerd aan de brand.

 

Het dagelijks toezicht blijft totdat de last is opgeheven dagelijks, daarna zal er scherper toezicht worden gehouden op naleving van de voorwaarden in de vergunning dan voor de brand. Daarnaast neemt de omgevingsdienst ook het initiatief voor een ambtshalve wijziging van de vergunning. Zodat voorwaarden en richtlijnen geactualiseerd worden.Ander nieuws