Header image

Werkzaamheden Rondweg Neede (N315 Haaksbergseweg)

NEEDE -  Provincie Gelderland stelt op donderdag 26 juli weer een deel van de N315 Rondweg in Neede (gemeente Berkelland) open voor al het verkeer. De Rondweg Neede is tot en met de aansluiting Kieftendijk klaar. Een deel van de N315 Haaksbergseweg blijft afgesloten. Vanaf dinsdag 21 augustus werkt de provincie verder vanaf de aansluiting Kieftendijk tot en met de nieuwe komgrens van Neede.

 
Opening verkeersplein (LARGAS: langzaam rijden gaat sneller)
De nieuwe aansluiting van de N315 Rondweg op de Haaksbergseweg is klaar. Hier is een verkeersplein aangelegd. Hierdoor kan het verkeer beter doorrijden en is de aansluiting van en naar het centrum van Neede verbeterd en veiliger geworden. 


 Vervolg werkzaamheden
Na de bouwvak wordt het laatste deel uitgevoerd van de werkzaamheden Rondweg Neede (N315). Vanaf de aansluiting Kieftendijk tot de nieuwe komgrens van Neede legt de provincie een infiltratieriool voor regenwater aan. Daarnaast komt er een zogenaamde komslinger bij de ingang van Neede. Door deze komslinger moet het verkeer afremmen waardoor het verkeer automatisch met een lagere snelheid de bebouwde kom inrijdt. Dit is veiliger.


Afsluitingen en omleidingen
Vanaf 26 juli tot 2 november is de N315 tussen Rietmolen en het verkeersplein Haaksbergseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Vanaf de nieuwe komgrens tot aan de aansluiting Kieftendijk is de weg volledig afgesloten. De aansluiting Oude Eibergseweg valt onder deze volledige afsluiting. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid, komend vanaf de nieuwe aansluiting N18 Neede via de N315 Needseweg naar de oude N18 Eibergsestraat en de N823 Needseweg naar Neede en omgekeerd.


Bus, fiets en voetgangers
Fietsers en voetgangers kunnen de N315 Haaksbergseweg niet gebruiken tijdens de werkzaamheden en worden omgeleid. Ook de bus wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. Dit kan van invloed zijn op de dienstregeling. De actuele dienstregeling is te vinden op www.keolis.nlen www.arriva.nl.


Informatie
Aannemer NTP Infra verzorgt de werkzaamheden en informeert inwoners en bedrijven in de directe omgeving. Die direct hinder kunnen ervaren via een nieuwsbrief en een wekelijks inloopspreekuur. Actuele informatie over werkzaamheden en omleidingsroutes staat opwww.bereikbaargelderland.nl.


Werken aan de weg en verkeershinder
Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Deze hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Het wordt veiliger in het verkeer als alle deelnemers met hun volle aandacht bij de weg en andere weggebruikers zijn. Samen veilig van A naar Beter. Ander nieuws