Header image

Winterswijk onderzoekt bedrijventerreinen

Winterswijk laat onderzoek doen naar de vraag- en aanbodontwikkeling in bedrijfslocaties. Het college wil een plan van aanpak ontwikkelen waarin wordt gekeken naar de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en de mogelijkheden voor de aanleg van nieuwe terreinen.

 

“De industrie is een belangrijke motor voor onze lokale economie, met vele mooie bedrijven die we graag verder zien groeien”, vertelt wethouder Rik Gommers. “Dat willen we faciliteren met goed functionerende bedrijventerreinen.” De vraag naar bedrijventerreinen in de Achterhoek is volgens de gemeente sterk toegenomen na een lange crisisperiode met een inactieve markt. Winterswijk ziet de leegstand in rap tempo verminderen en de vraag naar nieuwe bedrijfsgrond toenemen.
 

Om de uitbreiding van bedrijventerreinen te kunnen bepalen wil de gemeente niet alleen maar economische en demografische prognoses maken. “Het gaat om de specifieke lokale ontwikkelingen die we moeten faciliteren en deze laten zich niet altijd vangen in algemene modellen en prognoses”, aldus Gommers. “De uiteindelijke opgave kent ook een ruimtelijke kant. Eventuele uitbreiding vraagt zorgvuldigheid van de gemeente en die wordt uiteraard in acht genomen.”

 

Door Mediapartner Regio8Ander nieuws