Header image

Exploitatie van gymzaal De Benneker Gelselaar in handen EGVV

GELSELAAR - Het voortbestaan van gymzaal De Benneker staat onder druk. De huidige bezetting van circa 14 klokuur per week en de daaraan gekoppelde maatschappelijke kosten van jaarlijks 35.250 euro zijn in disbalans. Als experiment is de komende vier jaar de exploitatie in handen van het bestuur van de EGVV. Zij ontvangen daarvoor  maximaal vier jaar een jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro. Met de verzelfstandiging blijft de binnensportaccommodatie in Gelselaar behouden. En het geeft EGVV en de inwoners van Gelselaar de ruimte te werken aan een structurele oplossing.

Wethouder Han Boer: “Met de verzelfstandiging van de exploitatie (beheer en onderhoud) hebben wij samen met het bestuur van EGVV voor een periode van 4 jaar een oplossing gevonden”.

Met ingang van 1 juni 2014 was het voetbalcomplex De Benneker al verzelfstandigd en overgegaan naar voetbalvereniging EGVV. Met de verzelfstandiging van de gymzaal is de exploitatie van het gehele sportcomplex in een hand bij EGVV.

De gekozen oplossing biedt EGVV en de inwoners van Gelselaar de tijd en ruimte om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om maatschappelijke activiteiten die nu niet in het Dorpshoes kunnen plaatsvinden, te clusteren op en rondom sportpark De Benneker.

Het betreft een experiment voor maximaal 4 jaar waarvoor EGVV jaarlijks een bijdrage ontvangt van 10.000 euro.

EGVV heeft de inspanningsverplichting/opdracht om vóór 1 februari 2020 een bedrijfsplan met een sluitende begroting zonder gemeentelijke subsidie voor de gymzaal op te stellen. Als hieruit blijkt dat het in stand houden van de gymzaal bedrijfseconomisch haalbaar is, zal de gemeente de gymzaal uiterlijk per 1 juli 2020 in eigendom én exploitatie overdragen aan de exploitant met een eenmalige afkoopsom van 40.000 euro. De afkoopsom is gebaseerd op de begrote sloopkosten die de gemeente anders kwijt zou zijn geweest. Een afkoopsom identiek aan ‘verzelfstandiging buitensport’ is voor deze gymzaal niet reëel, gezien het beperkte gebruik. De verzelfstandiging sluit aan bij de visie van de gemeente om de binnensport te herijken, anders te organiseren en de maatschappelijke kosten te verlagen.Ander nieuws