Header image

Groot onderhoud fietspaden Grolseweg in Beltrum

BELTRUM - Burgemeester en wethouders van Berkelland willen dit jaar groot onderhoud gaan uitvoeren aan de fietspaden van de Grolseweg tussen de kom Beltrum en de gemeentegrens met de gemeente Oost-Gelre. Dit plan wordt 11 mei gepresenteerd. De inloopbijeenkomst is op woensdag 11 mei van 17.00 tot 19.00 uur bij Café Halfweg aan de Grolseweg 18 in Beltrum. U kunt de plannen inzien, krijgt uitleg, kunt vragen stellen en ook uw mening geven.

Aan de Grolseweg tussen de kern Beltrum en de gemeentegrens met de gemeente Oost-Gelre liggen aan weerszijden fietspaden van asfalt. De toestand van deze fietspaden is dusdanig dat deze aan groot onderhoud toe zijn. Door de wortels van de bomen is er veel opgedrukt asfalt. Bij het groot onderhoud verwijderen we de huidige fietspaden in zijn geheel. Er komt een wortelscherm, waardoor in de toekomst de wortels de fietspaden niet meer kunnen beschadigen. De fundering wordt opnieuw aangebracht en als laatste brengen we de asfaltverharding aan. Vitens gaat tijdens deze werkzaamheden de waterleiding aan de noordzijde van de weg vervangen.

De tekeningen van het groot onderhoud liggen vanaf woensdag 12 mei vier weken ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Belanghebbenden kunnen in deze periode hun reactie geven over het groot onderhoud. Dat kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA Borculo. U kunt uw reactie ook mondeling geven door te bellen naar de heer R.F.J. Asschert van het gebiedsteam. U kunt hem bereiken via 0545-250 250.Ander nieuws