Header image

Provincie waarschuwt voor blauwalg in Hambroekplas

BORCULO - De provincie waarschuwt voor de aanwezigheid van blauwalgen in recreatieplas de Hambroekplas te Borculo (Berkelland)

Uit recente metingen van waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat er verhoogde concentraties potentieel toxische blauwalgen zijn aangetroffen in het zwemwater van de Hambroekplas. Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten.

Onder invloed van wind kan er ophoping van de blauwalgen plaatsvinden in een gedeelte van het zwemwater. Dan ontstaat een groene of groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Er wordt voor gewaarschuwd om niet door deze drijflaag heen te zwemmen en er geen kinderen in te laten spelen.

Actuele informatie over de zwemwaterkwaliteit staat op:

  • www.zwemwater.nl
  • de teletekstpagina van Omroep Gelderland (pagina 390 en verder)

Klachten over het zwemwater?

Provincieloket

Mensen die een klacht of vraag over het zwemwater hebben, kunnen op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur bellen met het Provincieloket, tel. (026) 359 99 99. Mailen kan naar: provincieloket@gelderland.nlAnder nieuws