Header image

Symposium ‘TOS in de Achterhoek’

DOETINCHEM- Eén op de twintig jonge kinderen heeft problemen met het spreken en/of begrijpen van taal. Deze kinderen kunnen vaak niet goed duidelijk maken wat ze bedoelen. Of ze begrijpen anderen soms niet. Een taalontwikkelingsstoornis werkt door in het alledaagse leven en in de sociaal en emotionele ontwikkeling van het kind.

Het is belangrijk dat signalen van een spraak en/of taalstoornis tijdig worden herkend en dat er een interventie kan plaatsvinden. Dit voorkomt leerproblemen en ontwikkelingsproblemen gedurende de basisschoolperiode en zelfs in het verdere leven. Voorschoolse instellingen waaronder kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en leerkrachten binnen het onderwijs hebben een belangrijke signaleringsfunctie.

Het symposium ‘TOS in de Achterhoek’ op 28 maart in Doetinchem is voor professionals die werken bij voorschoolse organisaties. Voor logopedisten, jeugdartsen en KNO-artsen is accreditatie aangevraagd.

Programma

Het symposium start met een opening waarin taalontwikkelingsstoornissen (TOS) centraal staat. Daarna kunnen twee workshops gevolgd worden. In de workshops is er onder meer aandacht voor de gevolgen van spraaktaalproblemen op de sociaal en emotionele ontwikkeling en kan de deelnemer ervaren wat het is om een TOS te hebben. Er zijn twee workshoprondes en elke ronde kan gekozen worden uit:

Workshop 1      Vroegtijdige signalering van taalontwikkelingsstoornissen

Workshop 2      Autisme Belevings Circuit (ABC)

Workshop 3      Meertaligheid

Workshop 4      Training en Therapie bij TOS

Workshop 5      Nederlands met Gebaren

Workshop 6      Denk Stimulerende Gespreksmethodiek

Workshop 7      Vroegbehandeling bij TOS

Workshop 8      TOS, Ervaar het eens

Workshop 9      De rol van de Turkse cultuur tijdens de logopedische interventie in Nederland

Workshop 10    Voortgezet onderwijs bij TOS

 

Datum             donderdag 28 maart 2019

Tijd                 16.00 – 20.00 uur; inloop vanaf 15.30 uur

Locatie            Kentalis Doetinchem, Vondelstraat 220, 7002 AW Doetinchem

 

Aanmelden en de inhoud van de workshops is te vinden op de website van Kentalis: www.kentalis.nl/evenementen.

Over Kentalis

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’. In Doetinchem biedt Kentalis behandeling voor kinderen, jongeren en hun naaste omgeving. Ook is op dezelfde locatie onderwijs en het Kentalis Audiologisch Centrum gevestigd. Uit de hele regio komen cliënten en leerlingen naar deze locaties toe.Ander nieuws