Header image

21 november start het burgerinitiatief in Aalten

BREDEVOORT - Het burgerinitiatief energietransitie uit Aalten vindt dat er sprake is van grote urgentie als het gaat om de energiesituatie. Denk aan de noodzaak van CO2-reductie, het akkoord van Parijs en het Nederlandse energie-akkoord. Individuele burgers en organisaties ook in Aalten hebben elk hun verantwoordelijkheid en belang inzake een energietransitie.

Op 21 november biedt het energie-cafe (een initiatief van VerduurSaam/energieloket) de gelegenheid de aftrap van het burgerinitiatief te doen plaats vinden.

In het manifest en in de brief aan de politieke partijen geven we aan dat er nu veel acties gestart moeten en kunnen worden. Wilt u over die informatie beschikken: een mailtje is genoeg aan een van de onderstaande initiatiefnemers. Dit alles doen wij omdat er niet langer gewacht kan worden. De tijd is gekomen dat duurzaamheid en de energietransitie permanent op ieders agenda moeten staan.

Het burgerinitiatief is onafhankelijk tov de politiek of belangengroeperingen. Ieder kan zich aansluiten. Eén van de akties betreft het verkennen van de mogelijkheden van een Bredevoortse EnergieCoöperatie (BEC). Er zijn daken gezocht waarop veel zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Door in de BEC te participeren kunnen de bewoners van het beschermd stadsgezicht Bredevoort toch aan zonne-energie komen zonder panelen op hun eigen dak. We helpen de goede wegen te vinden voor advies en ondersteuning.Ander nieuws