Header image

Aalten gaat op zoek naar kinderraad en kinderburgemeester

AALTEN - De gemeente Aalten gaat op zoek naar leden voor een kinderraad en naar een kinderburgemeester. De bedoeling is dat er ieder jaar een nieuwe kinderraad en kinderburgemeester wordt gekozen. Kinderen uit groep 7 van alle basisscholen in de gemeente Aalten kunnen zich aanmelden. De zoektocht start in mei.

Kinderen kunnen zich aanmelden als het hen leuk lijkt om alle kinderen van de gemeente Aalten een jaar lang te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld door, met de echte burgemeester, aanwezig te zijn bij evenementen en activiteiten voor en door kinderen in de gemeente. Kandidaten moeten het vooral leuk vinden om andere mensen te ontmoeten en niet bang zijn om hun mening te geven.

Burgemeester Anton Stapelkamp: “Met een kinderburgemeester en een kinderraad geven we kinderen een gezicht en een stem in onze gemeente. Samen met wethouder Hans te Lindert kijk ik er erg naar uit te horen waar kinderen zoal behoefte aan hebben in onze gemeente. En natuurlijk vind ik het ook heel leuk om volgend jaar af en toe samen met de kinderburgemeester op pad te gaan.”

Een kandidaat per school

Alle basisscholen (per locatie en per groep 8) in de gemeente Aalten mogen één leerling voordragen. Als alle scholen meedoen, zijn dat dertien kandidaten. Samen vormen zij de kinderraad en met elkaar ‘strijden’ zij om het kinderburgemeesterschap tijdens een grote verkiezingsmiddag. Daarvoor wordt jaarlijks een thema gekozen, bijvoorbeeld gezondheid, vrijheid of bewegen. Het thema krijgt niet alleen bij de verkiezingsstrijd, maar ook in het opvolgende jaar, extra aandacht. Naast de kinderburgemeester wordt er ook een loco-kinderburgemeester benoemd, die de kinderburgemeester kan vervangen als hij of zij een keer niet kan.

Een jaar lang kinderraadslid en kinderburgemeester

De kinderraad en kinderburgemeester worden benoemd voor een jaar; van juli 2019 tot en met juni 2020. De kinderburgemeester woont in dat jaar, samen met burgemeester Stapelkamp, verschillende bijeenkomsten bij, bijvoorbeeld Koningsdag en natuurlijk de intocht van Sinterklaas. Kinderen in de gemeente Aalten kunnen ook bij de kinderburgemeester of de kinderraad terecht als ze ideeën hebben voor de gemeente. Wethouder jeugd Hans te Lindert neemt de kinderraad onder zijn hoede. Hij nodigt de kinderraadsleden enkele keren per jaar uit om met hen te praten over wat voor kinderen in de gemeente belangrijk is.

Jury kiest kinderburgemeester

Een jury die onder andere bestaat uit een aantal raadsleden kiest uiteindelijk welke kinderraadsleden zichzelf een jaar lang kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester mogen noemen. De kinderburgemeester wordt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering officieel benoemd en krijgt dan natuurlijk ook een speciale ambtsketen omgehangen.

Het voorstel is al met de scholen besproken en die zijn er net zo enthousiast over als de burgemeester en de wethouder. De gemeenteraad spreekt in maart nog over de instelling van de kinderburgemeester en de kinderraad.Ander nieuws