Header image

Aalten investeert in groene energie van AGEM

AALTEN – Ook Aalten gaat mee doen aan de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij kortweg AGEM. Dit heeft het college van wethouders en Burgemeester besloten. Het college wil voor de komende vijf jaar 82.000 euro uittrekken om gestalte te gaan geven aan dit groene Achterhoekse enegie project. De teller van Achterhoekse gemeente die mee doen is hier mee op 6 komen te staan. De twee resterende gemeente zijn de gemeenten Berkelland en Winterswijk hebben nog geen besluit genomen of ze mee gaan doen aan de AGEM. De komende maanden zal duidelijk worden of Berkeland en Winterwijk als laatste gemeente ook gaan mee doen. Deelname staat in beide gemeente op de politieke agenda. [caption id="attachment_77204" align="alignnone" width="575"] College van B&W in Aalten wil investeren in groene energie[/caption] Wat is AGEM? AGEM is geen doel, maar een middel om te komen waar wij als regio Achterhoek ambiëren te willen zijn in 2030. De ambities op het gebied van de energietransitie is energieneutraliteit in 2030. In de Achterhoek is er voldoende potentie om op termijn voor 100% over te schakelen naar energie uit duurzame bronnen. AGEM zal duurzame energie gaan leveren en zal ook de lokale productie ervan stimuleren en helpen realiseren. AGEM lost – waar mogelijk – marktfalen op. De AGEM gaat niet op de stoel van de ondernemer zitten, maar is aanjager totdat de markt het zelf realiseert. AGEM heeft de taak alle organisatorische, juridische en andere drempels weg te nemen en krijgt een rol als facilitator van lokale duurzame energieprojecten. AGEM zal een leverancier zijn van groene stroom en gas, met klanten zoals huishoudens, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Als leverancier kan AGEM een positie opbouwen van waaruit de lokale productie van duurzame energie wordt versneld. Daarnaast speelt de AGEM een (nog nader uit te werken) rol in de ontwikkeling en exploitatie van lokale productie van duurzame energie. Te denken valt daarbij aan biogas uit mestvergisting, aan stroom uit zon en wind en aan geothermie en andere (deels nieuwe) technologieën. Om energieneutraal te worden is energiebesparing ook belangrijk; het gaat om 30-40% van het huidige verbruik. De AGEM zal de ontwikkelde samenwerking in de (ver)bouwketen waar mogelijk en wenselijk versterken en uitbreiden totdat de besparing daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. De beoogde organisatiestructuur van AGEM is een coöperatie. Deze rechtsvorm sluit het beste aan bij de uitgangspunten van AGEM: een slagvaardige organisatie, die als doel heeft om samen te werken met bestaande betrokken individuen, initiatieven en instanties. AGEM Coöperatie is zodoende een organisatie voor en door haar leden. © Gelre FM 2012  Op dit bericht zijn onze algemene voorwaarde van toepassing

Ander nieuws