Header image

Aalten koerst af op tekort van half miljoen euro

AALTEN - Aalten koerst dit jaar af op een tekort van een half miljoen euro, vooral veroorzaakt door de kosten voor jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Maar ook de bestrijding van de processierups heeft meer geld gekost dan begroot.


Desondanks kan het tekort van 5 ton als een meevaller worden beschouwd, want in het voorjaar bedroeg het gemeentelijke tekort nog 1,6 miljoen euro. Daarom is de najaarsnota met de titel 'Een bleek zonnetje' gepresenteerd. 'Maar als wethouder Financi├źn overleg je liever een begroting met een positief saldo', zegt Ted Kok.

'Met name de kosten in de jeugdzorg en Wmo spelen ons parten. Dat was voorspeld en we zijn in dat opzicht niet de enige gemeente met een tekort', zegt Kok.


En dan was er afgelopen jaar nog de explosie aan eikenprocessierupsen in de Achterhoek. Kok spreekt van een 'grote plaag'. 'Voor de bestrijding hebben we bij het kijken naar oplossingen driemaal zoveel uitgegeven als begroot.'

Er waren ook meevallers in Aalten, waar nog volop wordt gebouwd. Ook tijdens de stikstofcrisis. 'We hebben meer bouwleges ontvangen en dat is positief. En we hebben zo'n 2 ton overgehouden doordat de wetgeving voor het verwijderen van de asbestdaken is ingetrokken', aldus Kok.

Door Omroep Gelderland


Ander nieuws