Header image

Aanleg fietspad bij Schaersvoorde in Aalten

AALTEN - Bij de gemeente Aalten zijn veel klachten binnengekomen over de kruising Slingelaan – Beeklaan. De combinatie van schoolgaande kinderen van de basisscholen en de scholieren van de middelbare school, zorgden voor onveilige situaties op de betreffende locatie. Om die reden is er samen met de politie en de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland gekeken naar een fysieke maatregel om de doelgroepen van elkaar te scheiden.

Om dit te realiseren wordt er een fietspad gerealiseerd tussen de Slingelaan en de Beeklaan. Op die manier kunnen beide stromen fietsers een andere route rijden en komen zij elkaar niet op de kruising tegen. Met de politie en de basisschool wordt nog nader gekeken naar de inzet van verkeersbrigadiers om het oversteken nog veiliger te maken.

 Ander nieuws