Header image

Basisscholen Aalten gaan samenwerken in nieuwe stichting

AALTEN / DINXPERLO - De basisscholen in Dinxperlo en Aalten gaan gezamenlijk lesprogramma’s ontwikkelen om de leerlingen kennis te laten maken met kunst en cultuur. Hiervoor is de nieuwe stichting Cultuur Educatie Dinxperlo – Aalten in het leven geroepen. Op 30 juni 2011 is de oprichtingsakte getekend. Tot en met het schooljaar 2010-2011 waren afzonderlijke culturele commissies verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het jaarlijkse culturele programma. De stichting Cultuur Educatie Dinxperlo – Aalten neemt de taken van die commissies over en wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een jaarlijks cultureel programma voor het hele basisonderwijs in de gemeente Aalten. Onder de paraplu van de stichting worden, in werkgroepen met daarin de cultuurcoördinatoren van de verschillende basisscholen, lesprogramma’s gemaakt. Alle leerlingen krijgen in acht jaar tijd zeven kunstdisciplines aangeboden, te weten: beeldend, audiovisueel, muziek, dans, drama, literair en cultureel erfgoed. Voor het schooljaar 2011-2012 is een cultureel aanbod ontwikkeld voor de kunstdisciplines , beeldende kunst, audiovisueel en muziek. De leerlingen worden in contact gebracht met allerlei vormen van cultuur. De programma’s worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met kunstenaars en culturele instellingen uit de gemeente Aalten en omgeving. Met deze ontwikkelingen wordt invulling gegeven aan een tweetal speerpunten uit de ‘Kadernota cultuur 2010-2013’ van de gemeente Aalten waarin geconstateerd is dat er behoefte is aan samenwerking en overleg tussen de cultuurcoördinatoren van het basisonderwijs en de culturele instellingen in de gemeente Aalten. Met de nieuwe samenwerking wordt de cultuureducatie binnen het onderwijs versterkt. Voor een stichting is ook gekozen om meer financiële armslag te krijgen omdat het de mogelijkheid geeft om een beroep te doen op extra financieringsbronnen.

Ander nieuws