Header image

Begroting Aalten inclusief milieumaatregelen weggestemd

AALTEN - Begroting en landschap: bijna succes

PP vindt duurzaamheid belangrijk en had hierover twee moties ingebracht tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november. Een ging over bermbeheer, ingebracht samen met GB en HMV. Oneigenlijk gebruik van bermen moet worden tegengegaan, waar mogelijk moet erfafrastering terugkomen en bermen dienen ecologisch ingezaaid en beheerd te worden. Dat alles is goed voor de biodiversiteit en de schoonheid van het landschap. De motie werd met 9 voor en 12 tegen verworpen. Ook D66 stemde tegen. Als deze zich groen noemende partij had meegestemd was de motie aangenomen.

Ook onze tweede groene motie werd nipt verworpen: 11 tegen 10 voor. Deze, ook mede ingediend door GB, riep het college op om meer bomen te planten: 1 per inwoner. Zoals iedereen weet is dat goed voor CO2-opname, verkoeling, biodiversiteit en landschapsschoon. Als CU om haar rentmeesterschapsideaal had voorgestemd was ook deze motie aangenomen.Ander nieuws