Header image

Beleef de Tijd met Rembrandt en Stoffells

BREDEVOORT - Het hele jaar door kunt u verschilleden activiteiten in Bredevoort tegenkomen die met het sterfjaar van Rembrandt te maken hebben.

14 Juni zal horloge en klokkenmaker Jan Ubels uit Bredevoort de aftrap nemen.

Jan Ubels ooit begonnen op zijn 13e als hulpje bij een klokkenmaker en inmiddels al 42 jaar bezig met de tijd zal in verband met het Rembrandt jaar en het feit dat Hendrickje Stoffels uit Bredevoort kwam, een lezing houden over de tijdmeting in de 17eeuw. Vandaag de dag is het de normaalste zaak van de wereld de tijd overal om ons heen te hebben en beseffen we ons niet dat het in de 17e eeuw heel anders was.

Rond 1630, de tijd dat Hendrickje Stoffels in Bredevoort woonde bestonden er al bijna 4 eeuwen mechanische klokken. Eenvoudige slaande klokken regelden de uren van naar bed gaan en de dagelijkse routine in kloosters en het huishouden.

In die periode was het alleen voor de gegoede burgerij weggelegd een horloge of een klok te bezitten en was de  “gewone” bevolking  afhankelijk van openbare tijdmeters zoals kerkklokken.

Van massa productie was geen sprake en kon een uurwerkmaker maar een paar horloges per jaar afleveren, daarbij kwam ook nog dat er landelijk, laat staan Europees niets was geregeld ten aanzien van een standaard tijd, waardoor elke plaats ook zijn eigen plaatselijk tijd had.

Voor de lezing Beleef de Tijd met Rembrandt en Stoffels dient u zich aan te melden.

Dit kan telefonisch;  0543-451825 maar ook via de mail : info@elcerlyck.nl of Deklokkenmaker@elcerlycl.nl 

Bij de mail graag de vermelding:  bijwonen van de lezing met uw  naam en adres en telefoonnummer

De lezing is gratis en begint Bij De Klokkenmaker Prinsenstraat 6 in Bredevoort: aanvang 17.00 uur.Ander nieuws