Header image

Besluiten raadsvergadering Aalten

AALTEN - Op dinsdag 6 september vergaderde de gemeenteraad van Aalten. Tijdens deze vergadering heeft de raad een besluit genomen over de ontwikkelingen van de Hofstraat en het gemeentelijk werkervaringsplan. De gemeenteraad heeft de raadsmededeling Hofstraat besproken en een gezamenlijke motie van CDA, VVD, GB en PP aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 31 december 2011, met een voorstel te komen om het monumentale deel van Hofstraat 14 budgetneutraal te laten restaureren/renoveren. Bij dit voorstel moeten de mogelijkheden voor particuliere initiatieven worden meegenomen.

Het college mag de raad voorstellen het bestemmingsplan zo nodig te wijzigingen. Deze motie werd met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen (CU en PvdA) aangenomen.

Het college burgemeester en wethouders heeft in samenwerking met de betrokken partijen een werkervaringsplan ontwikkeld. Daarmee blijft de aanstelling van de ISWI medewerkers bij de gemeente Aalten tot 1 april 2013.

Dit houdt in dat de gemeente Aalten tot 1 april 2013 een inspanningsverplichting heeft om deze medewerkers te geleiden naar een dienstverband. Na het aflopen van het banenplan in 2013 wordt in overleg met Hameland en ISWI een nieuw structureel banenplan ingesteld dat voldoet aan de kaders dat de nieuwe wet Werken naar vermogen.Ander nieuws