Header image

Bijeenkomst subsidies landschap Aalten druk bezocht

AALTEN - Het college van de gemeente Aalten heeft de subsidieaanvraag voor de provinciale landschapsregeling vastgesteld. De regeling en de aanvraag van de gemeente Aalten zijn op dinsdagavond 30 september toegelicht in het Romienendal in Aalten. Tijdens de druk bezochte bijeenkomst gaf wethouder Kok een toelichting op de aanvraag. Mevrouw Richters van het PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) gaf uitleg over de mogelijkheden en randvoorwaarden van de regeling. Pim Leemreise vertelde over de werkzaamheden van het SAAP (stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland) en de plattelandsprojecten die in 2014 bij hen zijn ingediend. De aanvraag die de gemeente Aalten heeft ingediend bij de provincie heeft betrekking op 2014-2017. Voor deze periode stellen gemeente en provincie samen € 300.000,- beschikbaar voor versterking van het landschap in de gemeente Aalten. Meer informatie over de regeling vindt u in de folder 'Subsidies voor landschap & natuur'. Deze folder staat op de website www.aalten.nl. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het team KCC, onderdeel Communicatie via tel. (0543) 49 33 53 of communicatie@aalten.nl.Ander nieuws