Header image

Bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun naaste

AALTEN - Onder de titel ‘De Kracht van Herinneringen’ organiseert VIT-hulp bij mantelzorg de komende periode bijeenkomsten voor thuiswonende mensen met dementie en hun naaste(n). Herinneringen ophalen, gezelligheid en het plezierig omgaan met elkaar staan daarbij centraal.

Dementie is heel ingrijpend, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de mensen om hem of haar heen. Wat kun je nog samen doen, waar moet je rekening mee houden en hoe kun je de band met elkaar versterken? Dit alles komt aan de orde tijdens de bijeenkomsten die VIT organiseert in de gemeente Aalten.

Herinneringen delen

Tijdens een serie van acht bijeenkomsten komen thema’s aan de orde als de schooltijd, vakanties, het huishouden, spelletjes van vroeger enzovoort. Door voorwerpen te zien, te ruiken of te voelen komen mooie gesprekken tot stand. Voor de lunch is een gezamenlijk gedeelte, de lunch wordt apart genuttigd zodat ook naasten (mantelzorgers) ervaringen kunnen uitwisselen. Daarbij krijgen ze tips aangereikt van de mantelzorgconsulenten.

Meedoen
De bijeenkomsten vinden steeds op de dinsdag plaats van 11.00 – 13.00 uur bij Partycentrum ’t Noorden. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 9 april a.s. Deelname is gratis, dankzij bijdragen van het Oranjefonds, Stichting Brentano’s, Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Dr. C.J. Vaillantfonds en het R.C.O.A.K.

Voor vragen en/of aanmelding belt u met de mantelzorgconsulent Marjan Roerdinkveldboom of Hilde Hondorp van VIT, tel. (0544) 82 00 00 op werkdagen van 9.00 – 15.00 uur.Ander nieuws