Header image

Boerengoed komt naar Kulturhus Lintelo

LINTELO - In het kader van het Cultuur – en Erfgoedpact komt Stichting Boerengoed op woensdag 13 mei naar het Kulturhus in Lintelo. Tussen 10.00 en 12.00 uur worden circa 50 voorwerpen uit een grijs verleden gedemonstreerd in de grote zaal van het Kulturhus.

Boerengoed verzamelt, conserveert en herstelt cultuurhistorische zaken op het gebied  van landbouw. Dankzij de stichting zijn er in  de afgelopen jaren al veel voorwerpen, werktuigen en machines voor de ondergang behoed en weer in ere  hersteld. 

De bewustwording van de culturele identiteit van de regio en het verbinden van generaties is een belangrijk kerndoel binnen het Cultuur- en Erfgoedpact. Daarom wordt er actief samengewerkt met Christelijke Basisschool De Klimop en Kulturhus Lintelo.

Leerlingen van groep 7 en 8 maken op deze ochtend kennis met het boerenleven van vroeger. Senioren uit Lintelo worden hierbij van harte uitgenodigd om samen met de mensen van Boerengoed de kinderen uit te leggen hoe het eertijds ging. Zij weten natuurlijk als geen ander hoe indertijd met dit agrarisch erfgoed werd gewerkt. Het zou mooi zijn als er gesprekken op gang komen en verhalen van vroeger worden verteld. Deze verhalen zijn weer aanleiding voor een vervolg waarbij theatermaker Theo Soontiëns  en beeldend kunstenaar Berna Bonekamp zijn betrokken.
Het Cultuur – en Erfgoedpact wil senioren meer betrekken bij cultuuractiviteiten.
Zij zijn van harte welkom op woensdag 13 mei. Toegang is gratis.Ander nieuws