Header image

Boerenmagie bij ADW

AALTEN - Jan Bornebroek verzorgt op donderdag 18 oktober een lezing over boerenmagie, de extra dimensie van het platteland. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten - Dinxperlo - Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij het Kulturhus in Lintelo. Toegang is gratis.

Onder boerenmagie verstaan we alles waaraan van oudsher op het platteland van oostelijk Nederland een magische, onheilafwerende en genezende werking en kracht werd toegeschreven. De bedoeling van 'boerenmagie' is om een extra en interessante dimensie aan de beleving van het landschap toe te voegen. Op het platteland is nog heel wat van de oude magische symboliek aanwezig en zichtbaar, al weten de bewoners de betekenis meestal niet meer.

Vanaf de prehistorie tot ver in de 20ste eeuw werd het dagelijkse doen en laten van de bewoners van deze regio beïnvloed door bijgeloof. Zelfs in de huidige moderne tijd zijn daarvan nog voorbeelden aanwijsbaar. Men zou denken dat na de introductie van het christelijk geloof het meeste bijgeloof zou zijn uitgeroeid, maar het tegendeel is waar. De katholieke kerk 'christianiseerde' de op magie gebaseerde gebruiken van de oorspronkelijke “heidense” religies om het christelijk geloof geaccepteerd te krijgen. Daardoor bleef heel wat van de oeroude “boerenmagie” tot op de dag van vandaag zichtbaar.

Gevel-en stiepeltekens, stalramen, muurankers, oeleborden, heilsknopen, levensbomen, hazelaar, lijsterbes en vlierstruik om er maar een paar te noemen, hadden oorspronkelijk allemaal een magische waarde en zijn nog altijd in het landschap te vinden.Ander nieuws