Header image

Brandweervrijwilligers nieuw dienstverband

AALTEN - Het is de bedoeling dat op 1 januari 2013 de brandweervrijwilligers van de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk in dienst treden bij de veiligheidsregio. Voor de inwoners van de Achterhoek heeft dat geen gevolgen. Ze konden en kunnen ook in de toekomst rekenen op een slagvaardige inzet van de brandweer. Al vele jaren werken de vier gemeenten in het oosten van de Achterhoek op brandweergebied nauw samen. Sinds 2011 beschikken zij over één brandweerorganisatie, de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). De BWAO is één van de zes brandweerclusters van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Inmiddels is er een wetswijziging die verplicht dat de brandweervrijwilligers uiterlijk 1 januari 2014 in dienst moeten treden van de veiligheidsregio. Een dergelijke overgang past prima in het proces van samenwerking dat in Achterhoek Oost al in 2008 is gestart. De overgang van de vrijwilligers in de vier gemeenten is beoogd per 1 januari 2013. De brandweerorganisatie is de afgelopen jaren langzaam veranderd van een gemeentelijke brandweer naar een gezamenlijke brandweer voor de vier gemeenten. De brandweermensen blijven daarbinnen wel gewoon actief in hun eigen omgeving. Daar verandert niets aan. En ook voor de inwoners van de vier gemeenten verandert er niet zo veel. Ze konden altijd al rekenen op een slagvaardige en professionele inzet van de brandweer bij calamiteiten. En dat zal niet veranderen. Vanuit de negen brandweerkazernes in Achterhoek Oost staan de ruim 260 brandweervrijwilligers paraat: dag en nacht. Er wordt steeds meer gevraagd van de brandweer als het gaat om hulpverlening en rampenbestrijding. Alleen door goede samenwerking kan de brandweer aan deze eisen tegemoet komen. Door samenwerking ontstaat een éénduidige manier van werken, efficiënter en professioneler. En daar hebben de inwoners, die bij een calamiteit op de brandweer rekenen, ook recht op. Samenwerking is dus het sleutelwoord bij Brandweer Achterhoek Oost. Maar de lokale verbondenheid van de vrijwilligers met hun eigen leefomgeving blijft centraal staan. Ze kennen elkaar en hun gebied en tonen daarin een grote betrokkenheid bij de samenleving. De korte lijnen, de lokale verbondenheid én de herkenbaarheid zijn een belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van de brandweer. Zoals gezegd, voor de inwoners van de vier gemeenten verandert er niet zo veel. Ze konden en kunnen ook in de toekomst rekenen op een brandweer die prima op haar taak is toegerust. Wie meer informatie wil over Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) kan terecht op de website: http://www.bwao.nl/.

Ander nieuws