Header image

Buitenschoolse opvang De Daltons in Bredevoort een feit

BREDEVOORT - Afgelopen woensdag is door directeur Hans te Lindert van Het Bastion in Bredevoort de naam bekend gemaakt voor de buitenschoolse opvang van Bambi, die sinds enkele maanden gevestigd zit in een lokaal van die school. Samen met Bambi’s medewerkster Tamara is rond 12 uur de naam onthuld die de buitenschoolse opvang voortaan zal dragen, namelijk De Daltons.

Deze naam is gekozen uit maar liefst 59 inzendingen, door leerlingen van de school zelf en refereert naar de wel bekende boeven van Lucky Luke, maar natuurlijk is deze naam ook gekozen met een kleine knipoog naar het soort onderwijs dat de school biedt (Dalton onderwijs). Imke Jansen en Wesley van Rijs, die beiden deze naam aangedragen hadden, kregen uit handen van Tamara een cadeautje als dank voor hun geweldige inbreng.

Met het oog op de toekomstige samenwerking op de Bredeschool in Bredevoort, is reeds besloten om een start te maken met het aanbieden van buitenschoolse opvang. Deze opvang is bedoeld voor de basisschoolleerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en is op alle dagen mogelijk na school en in alle schoolvakanties. Tevens is voorschoolse opvang bespreekbaar. Kinderopvang Bambi is momenteel bezig met de realisatie van de 1e Bredeschool in Aalten, op de Broekhofschool in de Vondelstraat. Deze zal in het najaar 2011 van start gaan met zowel kinderopvang als buitenschoolse opvang en dit alles onder hetzelfde dak als de school. De organisatie is echter wel zelfstandig en heeft een eigen ingang wat het mogelijk maakt om voor alle kinderen in Aalten opvang te bieden, ook als zij niet verbonden zijn aan de Broefkhofschool.

Men is van mening dat kinderen de dag het best kunnen doorbrengen in een vertrouwde omgeving en dat bijvoorbeeld het na school vervoeren naar een andere locatie onnodig onrust veroorzaakt bij de kinderen. Daarom vestigt men zich het liefst in een locatie in (de nabijheid van) de basisschool. Wel worden er uiteraard uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld een speeltuin of het bos en betrekt men de kinderen bij het doen van de boodschappen.

In navolging van deze Bredeschool in Aalten zal in 2012/2013 gestart worden met de bouw van een Bredeschool in Bredevoort. Hier zal in samenwerking met onder andere Stichting Aaltense Peuterspeelzalen (STAP), basisschool Het Bastion en Kinderopvang Bambi zowel de basisschool als de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang op 1 en dezelfde locatie worden aangeboden. Hebt u interesse in een plek voor uw kind op een van deze locaties, dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres info@kinderopvangbambi.nl.Ander nieuws