Header image

Burgemeester Berghoef van Aalten kondigt vertrek aan

AALTEN- Bert Berghoef heeft zijn vertrek als burgemeester bij de gemeente Aalten aangekondigd. De heer Berghoef trad op 1 oktober 2005 aan als burgemeester van de per die datum nieuw gevormde gemeente Aalten. Hij heeft Zijne Majesteit de Koning verzocht hem op 16 januari 2017 ontslag te verlenen als burgemeester van Aalten.

De burgemeester maakte zijn aankomend vertrek op 20 september bekend tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Wanneer de heer Berghoef vertrekt, is hij ruim 11 jaar burgemeester in Aalten geweest. Hij trad op 1 oktober 2005 aan als burgemeester van de nieuw gevormde gemeente Aalten (27.000 inwoners). De burgemeester heeft zijn vertrek besproken met de commissaris van de Koning van Gelderland, de heer Cornielje.

De commissaris van de Koning van Gelderland is leidend in de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad speelt daarbij een belangrijke rol en is onder andere nauw betrokken bij het opstellen van het profiel van de burgemeester. Benoeming gebeurt door de Kroon: de koning en de minister van Binnenlandse Zaken. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar.

Burgemeester Berghoef neemt afscheid tijdens de geplande nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten, op zaterdag 7 januari 2017. Ander nieuws