Header image

Buurtpreventie Aalten via WhatsApp

AALTEN - Naar aanleiding van een burgerinitiatief, gestart in de buurtschap Barlo op initiatief van de heer Herman Simmelink, wordt op dit moment in de hele gemeente Aalten het project ‘Buurtpreventie Aalten via WhatsApp’ uitgerold. Gemeente Aalten en de politie ondersteunen het initiatief van harte.

Werkwijze 
WhatsApp is op de meeste smartphones beschikbaar en veel mensen maken er al gebruik van als communicatiemiddel. In de gemeente Aalten wordt WhatsApp nu ook gebruikt voor buurtpreventie. Hiervoor zijn in WhatsApp meerdere buurt- en wijkgroepen aangemaakt. Per groep kunnen maximaal 100 mensen deelnemen. De verschillende groepen zijn via contactpersonen met elkaar verbonden, zodat indien nodig steeds meer buurten of wijken kunnen worden ‘bijgeschakeld’.

Iedereen helpt mee
Burgemeester Bert Berghoef: “Inwoners kennen hun buurt het beste. Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s zij rijden. De kans dat woninginbrekers, straatrovers en overvallers opgepakt kunnen worden door de politie, neemt toe als inwoners verdachte situaties direct bij de politie melden. Inwoners kunnen 112 bellen om dit te melden en signalementen of een kenteken van een verdacht voertuig door te geven. Daar verandert niets aan. Het mooie van buurtpreventie via WhatsApp is dat iedere inwoner nu heel snel mede-buurtbewoners kan waarschuwen, zodat iedereen alert is en mee kan helpen verdachte personen in onze gemeente te lokaliseren.”

Methode SAAR
Als een deelnemer aan een WhatsApp-groep een verdachte situatie ziet, belt hij of zij eerst de politie. Pas daarna worden via WhatsApp de buurt- of wijkbewoners ingeseind. Deze methodiek is bekend als SAAR: Signaleer, Alarmeer 112, App, Reageer.

Ervaringen
In buurgemeente Winterswijk is men in het najaar van 2014 gestart met hetzelfde initiatief. Inmiddels is hier al een netwerk opgebouwd met ruim 800 deelnemers. Tijdens het zogenoemde ‘donkere dagen offensief’ werd in Winterswijk een historisch laag aantal woninginbraken gemeld. Of dit succes volledig te danken is aan dit project is lastig te achterhalen, maar niet ondenkbaar.

Aanmelden
Inwoners van de gemeente Aalten kunnen zich aanmelden voor een WhatsApp-groep van hun eigen buurt via www.buurtpreventie-aalten.nl.

 Ander nieuws