Header image

CliniClowns Welfare Event 4 mei 2013 in De Pol te Aalten

AALTEN - Over de afgelopen jaren zijn tal van overheidsvoorzieningen drastisch beperkt.

Daar waar Nederland decennia lang voornamelijk bekend stond om goede zorg en primaire aandacht voor sociaal maatschappelijke thema's, is dit in een aantal jaren terug gezakt tot een uiterst bedenkelijk niveau. Dit heeft volstrekt niets te maken met economische omstandigheden, maar eerder met normen en waarden en respect voor de medemens. Kortom staan voor hetgeen men met elkaar belangrijk vinden.....

Vanuit die gedachte is deze WELFARE TOUR opgezet.

Subsidiekranen worden dichtgeschroefd en organisaties die het belang van onze medemens nagenoeg belangeloos dienen, verkeren in stormachtige tijden. Vrijwilligers, die de peilers vormen van dergelijke organisaties, zijn door bezuinigingsancties vanuit de overheid veelal niet meer in staat om hun diensten te verrichten of zij moeten accepteren dat ze zelfs geld toe moeten leggen op hun activiteiten. Dit zou iedereen aan het denken moeten zetten.... Voorgaande generaties hebben keihard gewerkt aan de wederopbouw van ons land en hebben aan de basis gestaan van onze zorgstaat en onze multiculturele samenleving. Veel geld wordt in toenemende mate verkwanseld en daardoor nutteloos verspild aan zaken die niet het grotere belang dienen, namelijk de zorg voor elkaar! Het kan niet zo zijn dat de toekomst van hen die afhankelijk zijn van juist die zorg door ambtelijk gefreubel in het gedrang komen.

De organisatie van de WELFARE TOUR richt zich specifiek op organisaties en instellingen die "de zorg voor het kind" centraal stellen in hun missie. Niet met allerlei ingewikkelde thema's en prietpraat, maar door er gewoon voor ze te zijn:

•Zieke kinderen opbeuren met een vrolijke noot en lach •Kinderen opvangen die zijn onttrokken uit de ouderlijke macht •Stervensbegeleiding van ouders die hun kind moeten missen •Begeleiding van ernstig hulpbehoevende kinderen buiten de thuissituatie •Begeleiden van kinderen die door ziekte niet meekomen in de maatschappij

Tijdens de WELFARE TOUR zullen verschillende ambassadeurs van deze organisaties en instellingen op de avonden zelf een presentatie houden om het belang van hun organisatie en het werk van hun vrijwilligers duidelijk te maken.

Het thema van deze WELFARE TOUR is Tribute To The Classics Of Rock.

1_12 (800x533)

Ander nieuws