Header image

CU Raadslid Johan Pennings neemt afscheid van de raad

Aalten - Op woensdag 3 juli 2019 neemt Johan Pennings afscheid als raadslid van de gemeente Aalten. Johan heeft de ChristenUnie en daarvoor de RPF, bijna 22 jaar trouw gediend. In Tobias Holtman, al ruim 5 jaar actief in de fractie, is een waardig opvolger gevonden.

 

Johan Pennings staat bekend als een bijzonder integere en kundige bestuurder met passie voor de Christelijke politiek. De ChristenUnie in de gemeente Aalten is hem dankbaar voor zijn werk, al die jaren.

 

Tijdens het zomerreces blijft Johan raadslid voor de ChristenUnie. Hierna zal hij zich volop gaan richten op zijn andere passie: zijn familiebedrijf. In de raadsvergadering van 17 september wordt hij opgevolgd door Tobias Holtman.

 

Tobias Holtman is bijna 31 jaar oud, getrouwd met Helga en werkzaam als directie- en bestuursadviseur bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid in Arnhem. Als belijdend Christen is hij lid van de Christelijke Gereformeerde Kerk.

 

Tobias is ruim 5 jaar actief in de fractie van de ChristenUnie. Zijn zitting in het RTG Bestuur en Financiën en het volgen van een leergang bij het Opleidingsinstituut van de ChristenUnie hebben hem voorbereid op zijn benoeming tot raadslid voor de ChristenUnie. Hij is van harte bereid om Johan op te volgen.Ander nieuws