Header image

Cursus gemeentepolitiek in Dinxperlo

DINXPERLO- Woensdag 19 oktober komt de waarnemend Burgemeester van Doetinchem Annemieke Traag naar Dinxperlo. Dan  vindt de tweede workshop in de serie  “Gemeentepolitiek” plaats. Behalve burgemeester van Doetinchem is mw. Traag ook voormalig gedeputeerde in de Provincie Gelderland (met o.a. cultuur, kunst , innovatie in haar portefeuille). Daarvoor was Annemieke directeur bij de Regio Achterhoek en Regio Twente. Annemiek is opgeleid als bestuurskundige en schreef een proefschrift over intergemeentelijke samenwerking.  Annemieke is tevens voorzitter van de Regio Achterhoek. De volgende vragen komen aan de orde.

Welke rol kan de gemeente spelen  in (vernieuwing van)  kunst en cultuur?  Moet de gemeente alleen maar subsidiëren of is er zoiets als “cultureel ondernemerschap”. En welke randvoorwaarden moet de gemeente dan mee-invullen? Hoe zit dat dan met onze unieke postie aan de grens; hoe kunnen we profiteren van het culturele klimaat in Duitsland? Doet iedere gemeente het op zijn eigen manier of is dit nu het gebied bij uitstek van regionale samenwerking? Hoe zit het met de “streek”cultuur, het industrieel en cultureel erfgoed? Kan dat een samenbindend element voor dorpen en buurtschappen zijn en hoe behouden we dat dan?  Welke rol spelen verenigingen en vooral ook de sport in de “participatiesamenleving”?  Waar worden de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid knellend en belastend en moet de overheid ondersteunen en waar niet?  Kun je vrijwilligers maar eindeloos meer taken geven?

Allemaal vragen  die in de komende tijd ontzettend belangrijk worden. Zijn kunst, cultuur, sport en verenigingen  hèt middel tegen een steeds meer polariserende samenleving?  Kunnen ze een rol spelen in de idealen van de participatiemaatschappij. En wat moet de (gemeentelijke) overheid daarin dan doen?

De workshops worden gehouden in het nieuwe Kulturhus te Dinxperlo op 4 woensdagavonden steeds om 19.30 uur. (Veel)meer informatie in de folder die je kunt aanvragen bij secretariaat@progressieve-partij.nl of kunt downloaden op www.progressieve-partij.nl. Deelname aan aparte workshops is mogelijk. Wel even een seintje aan sectretariaat@progressieve-partij.nl  Ander nieuws