Header image

De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers

AALTEN - Van 4 t/m 9 februari 2013 vond in Aalten de Hersenstichting collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft € 1.773,06 opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. Of wilt u volgend jaar zelf meehelpen? Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nlAnder nieuws