Header image

DELF diploma’s voor Schaersvoorde-leerlingen

AALTEN - Zeventien leerlingen van het Christelijk College Schaersvoorde zullen op dinsdag 11 december hun DELF A2 of B1 diploma in ontvangst nemen.

Het DELF diploma is het Franse "diplôme d’études de langue française" afgegeven door het Franse Ministerie van Onderwijs. Sinds vorig jaar maakt het Christelijk College Schaersvoorde uit Aalten deel uit van het DELF netwerk. Dit betekent dat leerlingen extra kunnen investeren in de Franse taal en vier landelijke examens afleggen (luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en spreekvaardigheid). Het DELF examen is gebaseerd op de Europees erkende taalniveaus, de zogenaamde ERK niveaus. Meer informatie vind u op de website www.erk.nl.

De Nederlandse organisatie van de DELF examens is in handen van het Institut Français in Amsterdam. De sectie Frans van Schaersvoorde is trots op deze eerste lichting gediplomeerden. Ook dit jaar is er weer een nieuwe groep leerlingen van start gegaan met de voorbereidingen van de DELF examens 2013.Ander nieuws