Header image

Dodenherdenking in Aalten (video)

AALTEN - Op zondag 4 mei werden de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog, in oorlogssituaties en vredesoperaties herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. In Aalten woonde burgemeester Berghoef deze herdenking bij. De herdenking vond plaats bij het monument aan de Wehmerstraat. Van 20.00-20.02 uur was er twee minuten stilte. Hierna volgde de kranslegging bij het monument door burgemeester Berghoef namens de gemeente Aalten. Ook werden kransen neergelegd namens het Christelijk College Schaersvoorde, de Aaltense Musea, Sallo van Gelder namens de Joodse gemeenschap Aalten, de Euregio Christengemeente Aalten/Bocholt en Raad van Kerken Aalten. De bestuursleden van St. Oranje-Comité Aalten legden bloemen neer bij het monument. Daniël Logmans van het Christelijk College Schaersvoorde las een gedicht voor. Er volgde ook nog een korte declamatie van Ankh Gussinklo. Burgemeester Berghoef hield een korte toespraak en ging in op de betekenis van herdenken in deze tijd. Hij droeg één van de gedichten voor welke gemaakt waren door een vijftal leerlingen van de Basisschool De Broekhof, Aalten. De muzikale ondersteuning werd verzorgd door het koor Multiple Voice. Na afloop van de herdenking had men gelegenheid om de Synagoge aan de Stationsstraat te bezoeken.

Ander nieuws